Breeder Icon
 or Photo
 or Stand Karl Kehrle Foundation Icon
Icône de la Fondation Karl Kehrlé Breeder code     MK 
Breeding group Marken
Stationsweg 22
NL-4451 HK - Heinkenszand
the Netherlands
Tel: +31(0)113-562476
email:
Web: http://www.buckfast.nl/nl.htm

— Pedigree Season 2005 —

[ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ Other archives ]
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Buckfast Breeder No

 
B130(PM) =   .04 – B1J(DMC) ins B216(PJ)  :   .02 – B10W(DMC) ins RW253  :  
    .00 – B285(PJ) ins B12(DMC)  :   .99 – B166(PJ) ins B106(PJ)    etc... 
Eggs and queen cell imported, Pierre Marin (B).
 
B19(MKH) =   .03 – B10(MKW) mrk B22(TR)  :   .01 – B31(MKW) bal B92(TR)  :  
    .99 – B59(TW) mrk B4(PK)  :   .97 – KB498 ieg × mrk KB202    etc... 
 
B49(MKH) =   .04 – B10(MKH) mrk B36(MKA)  :   .02 – B22(TR) ieg × mrk B431(GB)  :  
    .99 – B129(TR) aml B175(TR)  :   .96 – B34(TR) lgn B169(TR)    etc... 
 
B20(MKW) =   .03 – B22(FM) ivq × mrk B22(TR)  :   .02 – B10(FM) bal A180(TR)  :  
    .99 – B5(FM) lgn B184(PJ)  :   .96 – B4(FM) lgn B169(TR)    etc... 
 
B60(MKW) =   .03 – B10(MKW) mrk B22(TR)  :   .01 – B31(MKW) bal B92(TR)  :  
    .99 – B59(TW) mrk B4(PK)  :   .97 – KB498 ieg × mrk KB202    etc... 
 
B249(MKR) =  imq .03 – AG278 tun PS672  :   .01 – AG378 tun KB496  :  
    .99 – AG375 alr AG385  :   .95 – AG386 tun KB202    etc... 
 
E130(MKR) =  imq .02 – KB337 nex KB068  :   .00 – KB232 tun PS028  :  
    .97 – KB178 nex KB131  :   .96 – KB204 alr KB141    etc... 
 
B44(MKA) =  imq .04 – KB101 nex KB113  :   .02 – KB070 nex KB068  :  
    .00 – B441(BA) ieg × nex KB232  :   .99 – B112(BA) shr B059(BA)    etc... 
 
B29(MKR) =   .03 – B28(MKR) mrk KB337  :   .02 – B202(BL) mrk ST338  :  
    .00 – B202(BL) aml B175(TR)  :   .99 – B202(BL) aml B175(TR)    etc... 
 
B16(MKR) =   .02 – B20(MKR) mrk ST338  :   .01 – B195(MKR) mrk B32(TW)  :  
    .99 – B95(TR) aml B175(TR)  :   .96 – B20(TR) lgn B169(TR)    etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Meda (Iranian) Breeder No

 
I19(MKK) =   .03 – I89(TR) icl × mrk B22(TR)  :   .01 – I100(TR) bal B92(TR)  :  
    .00 – I112(TR) aml B175(TR)  :   .98 – I101(TR) lthl B208(GB)    etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Tolerance test Breeder No

 
B03(MKA) =  imq .02 – B18(PJ) ins B240(PJ)  :   .01 – B1(Unije) rud pPmix(KK)  :  
    .99 – B299(PJ) lgn B184(PJ)  :   .97 – B133(PJ) ins B201(PJ)    etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Other Breeder No

 
MG82(TR) =   .02 – MG27(TR) mrk ST338  :   .01 – MG3 nat Ebr.Mixx(PN)  :  
   imq .00 – MG00R × MGM 
  (pure Margret's Hive No 3)
 
MG60(TR) =   .04 – MG165(TR) mrk I89(TR)  :   .03 – MG116(TR) mrk B22(TR)  :  
    .02 – MG27(TR) mrk ST338  :   .01 – MG3 nat Ebr.Mixx(PN)    etc... 
Eggs imported (colony exchange), Thomas Rueppel (D), bred by Breeding group Marken (NL).
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Primorsky Breeder No

 
P07(MKV) =   .04 – P08(MKV) nee MP04(EdP)  :   .03 – P1a(GdB) imc × nee P1a(GdB)  :  
    .01 – P1(GdB) rud pPmix(KK)  :  imq .01 – PrimBlue00 × PrRinder 
  (pure primorsky Rinderer Blue00)
 
P07(MKK) =   .03 – ST361 nee P1a(GdB)  :   .01 – P3(KK) ivq × alr KB096  :  
   imq .00 – PrimBlue99 × PrRinder 
  (pure primorsky Rinderer Blue99)
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Anatolica Breeder No

 
A30(MKW) =  imq .03 – A34(MKA) mrk KB337  :  imq .02 – A209(BA) ave HRC02  :  
   imq .01 – Anat01R × AnatM 
  (pure anatolica)
 
A15(MKA) =   .03 – A101(PJ) ivq × mrk B22(TR)  :   .00 – A199(PJ) ins B266(PJ)  :  
    .98 – A79(PN) ivq × ins B184(PJ)  :   .97 – A79(HA) ins B387(PN)    etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Cecropia (Greek) Breeder No

 
G232(MKK) =   .04 – G40(MKK) mrk I89(TR)  :   .02 – CEMK02 ivq × mrk B431(GB)  :  
    .01 – Greek01Ori × GreekOri 
  (mother of some pure greek original (not mated))
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Carnica Breeder No

 
C140(MKR) =  imq .04 – AH182 × AH119  :   .03 – not × registered 
  (pure carnica Arne Henriksen (DK))
Laying queen imported from Arne Torben Henriksen (DK).
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Cypriot Breeder No

 
Cy14(MKK) =  imq .04 – KB247 nex KB113  :   .02 – CY138 ave HRC02  :  
   imq .02 – Cypria02-1R × CypriaM 
  (pure cypria)
Cypria(MK) =  imq .05 – Cypria05R × CypriaM 
  (pure cypria (RW))
Laying queen imported from Roger White (CY).
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Marken peninsula mating station (NL – Markermeer), supplied by daughters of ...

 
B40(MKW) =   .02 – B172(TR) ieg × mrk B431(GB)  :   .00 – B373(TR) aml B175(TR)  :  
(860q. 75-80%)   .98 – B134(TR) aml B73(TR)  :   .95 – B30(AM) lgn B236(GB)    etc... 
Supplied drones by 20 sister colonies, bred by Breeding group Marken (NL).
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Neeltje Jans island mating place (NL – North sea), supplied by daughters of ...

MP05(EdP) =   .04 – Mixed × drones colonies 
  (several (green, blue & yellow) Primorsky lines)
Supplied drones by 6 nursing colonies, bred by Ed Pieterse (NL).
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Leiden (NL) instrumental insemination, Bram de la Rie, supplied by daughters of ...

AH182 =   .03 – not × registered 
  (pure carnica Arne Henriksen (DK))
Supplied drones by cols  Nr.  C139(MKR), C140(MKR).
 
ligne arc-en-ciel de séparation

  ... used as below

× B40(MKW) : B130(PM), I19(MKK), 02(MKV), B19(MKH), B49(MKH), B20(MKW), B60(MKW), B249(MKR), B130(MKR), B44(MKA), B29(MKR), B16(MKR), B03(MKA), MG82(TR), MG60(TR), P07(MKK), A30(MKW), A15(MKA), G232(MKK), C140(MKR), Cy14(MKK), Cy00(MK).
× MP05(EdP) : I19(MKK), G232(MKK), P07(MKV).
× Carnica : B29(MKR), B249(MKR), B44(MKA).
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Comments of Breeding group Marken ...

Het jaar 2005 was goed teeltjaar. De volken zijn over het algemeen goed tot zeer goed uit de winter gekomen. De ontwikkeling, gestuurd door het goede voorjaarsweer, was zeer goed. We hadden meer dan 20 goede volken beschikbaar voor plaatsing op Marken als darrenvolk. Geplaatst zijn 16 volken, terwijl de overige volken gebruikt zijn om darrenbroed te telen, wat na verzegeling naar Marken gebracht werd. In de loop van het seizoen is ook darrenbroed naar Marken gebracht van darrenvolken die klein ingewinterd waren (mini +), maar door de goede ontwikkeling ook in staat bleken om darrenbroed te leveren. In totaal zijn meer dan 30 volken gebruikt voor de darrenvoorziening op Marken.

Ondanks het af en toe dramatische weer in de zomer hebben we ons bestand aan gecontroleerd aangepaarde moeren weten uit te breiden. Dit jaar hebben we er zo¹n 430 ingewinterd, zodat we in volgende jaren voldoende materiaal hebben om uit te selecteren.

Afgelopen jaar werden er 860 moeren opgesteld op Marken. Dit is iets minder dan vorig jaar, de oorzaak ligt in de weersomstandigheden tijdens het teeltseizoen, een ongelukkige planning van de zomervakantie en huiselijke omstandigheden. Het percentage geslaagde bevruchtingen is echter hoger dan in 2004 en ligt tussen 75% en 80%.

Ook de door ons ingevoerde spreiding van de aanvoer van kastjes op Marken voor de maanden Mei en Juni heeft ons inziens goed gewerkt. We hebben de indruk, dat de kwaliteit van de bevruchtingen sterk toegenomen is.

In 2005 hebben we opnieuw materiaal uit diverse gebieden geïmporteerd. Om misverstanden te voorkomen moet opgemerkt worden dat we alleen materiaal importeren vanuit andere landen binnen de EU (met gezondheidsverklaring). Materiaal wat opvalt, zal in de toekomst zeker in het teeltverslag verschijnen.

Volgend jaar wordt op Marken wederom maar een darrenlijn opgesteld. De darrenlijn op Marken volgend jaar MG60(TR) is nieuw materiaal dat nu ingezet wordt om oude Buckfast lijnen op te peppen. Deze lijn is echter zozeer gestabiliseerd dat aanparing met nieuw materiaal mogelijk is en mogelijk kan zorgen voor interessante nieuwe combinaties. Het is een Marken-lijn in de zin dat alle aanparingen met buckfast darren plaats gevonden hebben op Marken.

Tenslotte zullen we in 2006 weer ondersteuning verlenen aan de Primorsky teelt in Nederland (Stichting de Duurzame Bij). Naast het toezicht op Neeltje Jans en het onderhoud van de darrenvolken aldaar hebben we afgelopen jaar gebruikt om zowel raszuivere Primorsky¹s als Buckfast*Primorsky kruisingen op te zetten. Ons doel is natuurlijk geen raszuivere teelt, maar een betere bestendigheid tegen Varroa te introduceren in de Buckfastteelt. Deze volken worden daarom ook wanneer mogelijk niet tegen varroa behandeld. Momenteel denken we dat een echte resistentie niet mogelijk is, wel hebben we nu de overtuiging dat het mogelijk is om lijnen te selecteren die goed met varroa overweg kunnen.

Om een tip van de sluier op te lichten willen we het volgende ter overdenking meegeven. Een belangrijk selectiecriterium binnen onze teeltgroep is de uitwintering van het volk in het tweede seizoen. Het invoeren van een moer in het najaar en het testen van deze moer het volgende seizoen is niet voldoende om enige varroa-bestendigheid aan te tonen. We selecteren op grote volken met veel broed het hele seizoen door, die ook in het tweede jaar als groot volk door de winter komen. Dit is een aanwijzing dat deze volken, die hetzelfde behandeld worden tegen varroa als de andere volken, beter in staat zijn om met de varroa te leven.

Conclusie: Het na één seizoen op een productievolk kleinzetten van een moer om als teeltmoer te dienen moet afgeraden worden. Men moet de moeren zo lang mogelijk op productievolken houden om alle belangrijke teelteigenschappen te kunnen beoordelen.

Color code and Abbreviations

Queen without information :B059(BA)
Free matings at random :Ebr.Mixx(PN)
Queens from one strain, but mated by drones from another strain .
Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed.
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics
Queen and Drones are F1  this is a real Mendelian F1 cross.
-- Breeders ...
(-):
Brother Adam †1996 (O.S.B. - O.B.E.)
AG:
Anders Glob (DK)
AM:
Teeltstation Insel Ameland (NL)
AH:
Arne Torben Henriksen (DK)
BA:
Buckfast Abbey Beekeeping dept (UK)
BL:
Teeltgroep Buckland (NL)
DMC:
Dominique Micheletto (CY)
EP:
Ed Pieterse (NL)
FM:
Franz Mürwald (D)
GB:
Günter Behrens (D)
GdB:
Gemeinschaft der Buckfastimker (D)
HA1:
HA turkish breeder 1 (TR)
HR:
Hans Røy (DK)
KB:
Keld Brandstrup (DK)
KK:
Josef Koller & Adolf Kieweg (D)
MK:
Breeding group Marken (NL)
MKA:
Aad Wolvers (NL)
MKH:
Frans 't Hoen (NL)
MKK:
Pierre de Koning (NL)
MKR:
Bram de la Rie (NL)
MKV:
Piet Verkooijen (NL)
MKW:
Ton Woud (NL)
PJ:
Paul Jungels (Lux)
PK:
Pierre de Koning (NL)
PM:
Pierre Marin (B)
PN:
Horst Preissl &   Johannes Neuburger (A)
PS:
Poul Erik Sørensen (DK)
RW:
Roger White (CY)
SS:
Svend Sejr (DK)
ST:
Peter Stougård (DK)
TR:
Thomas Rueppel (D)
TW:
Ton Woud (NL)
-- Ancestors ...
1× :
6-366A
1× :
Anat01R
1× :
Atlas85R
1× :
B166(BA)
1× :
Cypria02-1R
1× :
Cypria05R
1× :
Egypt94-2R
1× :
Greek01Ori
2× :
MG00R
1× :
Mixed
1× :
PrimBlue00
1× :
PrimBlue99
3× :
Sinop62R
2× :
Sinop72R
3× :
SinopEgg86R
1× :
Takab93aR
2× :
not
1× :
Çankiri97R
-- Races ...
A:
anatolica
B:
buckfast
C:
carniolian
D:
(MA) macedonian
E:
lamarckii (Egyptian)
G:
cecropia (Greek)
I:
meda (Iranian)
K:
carnica
M:
monticola
P:
primorsky
S:
sahariensis
U:
mellifera Uruguay
-- Importation mode ...
icl :
Eggs imported (colony exchange)
ieg :
Eggs imported
imc :
Mature queen cell imported
imq :
Laying queen imported
ivq :
Virgin queen imported
 
-- Mating Places, etc ...
alr :
Alrø island, Odder (DK)
aml :
Ameland island (NL – Friesland)
ave :
Avernakø island (DK)
bal :
Baltrum island (D)
idmc :
Instrumental insemination (Cy)
inpj :
Instrumental insemination (Lux.)
ins :
Instrumental insemination
iwjb :
Instrumental insemination (B)
lgn :
Langeneß peninsula (D – North sea)
lthl :
Lautenthal (Harz, D)
mrk :
Marken peninsula (NL)
nat :
Free mated at random
nee :
Neeltje Jans island (NL)
nex :
Nexelø island (DK)
rud :
Ruden island (D – Baltic sea)
shr :
Sherberton (Dartmoor, UK)
tun :
Tunø island (DK)
[ List of Buckfast Breeders ] [ List of Buckfast Mating Stations ]
[ Home ] [ Multilingual Homage to Brother Adam ] [ Biblio ]