if you prefer
let translate here

ST462

ST462 is a queen of Peter Stougård (DK) mated in 2005, descendant G5 of Bayburt98-3R. She is a Buckfast who results in a new line of pure anatolica-combination.

[Danish]

Dronningen havde sit første hele produktionsår i 2006.  hun viser sig så lovende, at hun bliver udvalgt til fortsat avl med indvintring af en fuld serie, 30 søskendedøtre, med samme parring.  I avlsåret 2007 prøves dronningens familie for nosema og udrensningsevne.  Nosema prøven laves p.t. af Sandagergård ved Vejle.  Udrensningstesten laves i samarbejde med DBF’s konsulent.  Er udrensningen under 5 angives udrensningen også i %.  Se i øvrigt om karakterskala i årsskriftet.  Se også under søskendegrupper om de enkelte karakterkolonners betydning.

Peter Stougård

  ST462 =   .05 – ST343 alr PS017    [13 dr.c.] :   .03 –  ST308 alr ST369    [12 dr.c.] :  
        .01 –  A40(GB) alr KB096    [12 dr.c.] :   .00 –  A201(GB) lthl B134(GB)    [10 dr.c.] :  
       imq .99 – A3(PN) hbpn MA421(PN)    :  imq .97 – Bayburt98-3R × BayburtM 
  (pure anatolica)
 
    Pedigree of ST462 :
four generations presented
it's temporarily unavailable, sorry!  
  Unauthorized reproduction of this picture, whole or part, is forbidden, except for personal use.  
 

Evaluation of ST462 done in 2006 & 2007

Eval. Swarming Temper Calm Honey crop Nosema Hygienic
year tend­ency of bees behav­iour value kg/mean value Msp./bee value % after 24h
2006 5 5 5 4 73/62 - - - -
2007 5 5 5 4 52/42 5 0.0 4 95 %
Evaluation scale:   from 1 to 5.  1 = very bad.  3 = average.  4 = good average.
5 = great performance. According some Scandinavian rules (more (DK))"
Color code and Abbreviations
Queens from one strain, but mated by drones from another strain .
Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed.
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics
Queen and Drones are Aunt-Nephews : that would correspond by us to a Sister-Brothers crossing.
Breeders
GB :Günter Behrens †2012 (DE)
GdB :Gemeinschaft der Buckfastimker (DE)
KB :Keld Brandstrup (DK)
PN :Horst Preissl &   Johannes Neuburger (AT)
PS :Poul Erik Sørensen †2012(57) (DK)
ST :Peter Stougård (DK)
Races — Do use them
A:anatolica
B:buckfast
D:cecropia macedonica
Importation mode
imq :Laying queen imported
Mating Places, etc
alr :Alrø island, Odder (DK)
hbpn :Preissl–Neuburger mountain (AT)
lthl :Lautenthal (Harz, DE)
[ List of recent updates ]
[ Home ] [ Multilingual Homage to Brother Adam ] [ Biblio ]