Breeder Icon
 or Photo
 or Stand Karl Kehrle Foundation Icon
Icône de la Fondation Karl Kehrlé Breeder code     SK 
Skärva depot
Hagestad tuveväg  21
SE-276 45 - Löderup
Sweden
Tel: +46(0)411 52 80 44

— Pedigree Season 2010 —

if you prefer
let translate here

           
           
           

 

– Buckfast Breeder Nr …

 
SK0801 =   .08 – SK0615 has RK0413  :   .06 – LH0465 has KH0354  :  
    .04 – LH0261 han KDK0004  :   .02 – LH9917 han UG99555    etc... 
Skänkt av Karl-Erik Tedblad. Efter Leif Hjalmarssons bästa och efter Kjell Hallbergs populära drönargiv på Hasslö 06 som var mycket lugna och fina.
 
SK0704 =   .07 – RK0413 asp LH0465  :   .04 – SK0223 asp SK0005  :  
    .02 – KDK0004 han UG99555  :   .00 –  LH9710 han KH9752    etc... 
Skänkt av Rune Karlsson. Snälla och lugna bin. Klart över medelskörd. Vil gärna bygga lite extra vax här och där. Samma arv som fanns som drönargiv på Hasslö i fjol.
 
SK0805 =   .08 – SK0605 has RK0413  :   .06 – EAN03770 asp UG02523  :  
    .03 –  PS672 strs UG9714  :   .00 –  PS014 tun PS028    etc... 
Skänkt av Karl-Erik Tedblad. Efter Göteborgsgruppens frangångsrika drottningavel. Stabil Buckfast från Ulf Gröhn korsat med danskt inslag från Sörensens bästa. Över medel i honungsskörd. Ett intressant val för den som vill ha bra bin.
 
SK0906 =  imq .09 – KAH07007 han RA0602  :   .07 – KH0545 han KDK05511  :  
    .05 – KH0315 han HW0103  :   .03 – KH01102 asp SK0005    etc... 
 
SK0907 =   .09 – SK0610 asp EAN06303  :   .06 – RK0413 asp UG02523  :  
    .04 – SK0223 asp SK0005  :   .02 – KDK0004 han UG99555    etc... 
 
SK0809 =   .08 – SK0709 asp LH0465  :   .07 – KET0601 asp LH0465  :  
    .06 – RK0417 × SK0005  :   .04 – SK0202 × KDK9711    etc... 
Skänkt av Karl-Erik Tedblad. Efter Leif Hjalmarssons bästa och linjeavlad. Detta material parat med helt obesläktat kan ge heteroseffekt och intressanta bin.
 
SK0910 =   .09 – RK0605 ilv × asp EAN06303  :   .06 – LH0465 has KH0354  :  
    .04 – LH0261 han KDK0004  :   .02 – LH9917 han UG99555    etc... 
 
SK0911 =   .09 – SK0801 asp EAN06303  :   .08 – SK0615 has RK0413  :  
    .06 – LH0465 has KH0354  :   .04 – LH0261 han KDK0004    etc... 
 
SK0712 =   .07 – SK0618 has KH0354  :   .06 – SK0516 asp UG02523  :  
    .05 – PS022 strs PS672  :   .04 –  SS218 alr ST399    etc... 
Skänkt av Rune Karlsson. Efter SK0516 2008 års absolut bästa samhälle på Skärva när det gäller honungskörd. Utrensning minst 85% när väderleken inte gjorde den allra bästa förutsättningen för bina.
 
SK0813 =   .08 – SK0723 has RK0413  :   .07 –  LH0482 has KH0354  :  
    .04 –  EO413 han KDK0004  :   .99 – EO113 × EONO1    etc... 
Skänkt av Anders Lundgren. Efter Tore Formans drottning som går SK0723.
 
SK0814 =   .08 – SK0610 has RK0413  :   .06 – RK0413 asp UG02523  :  
    .04 – SK0223 asp SK0005  :   .02 – KDK0004 han UG99555    etc... 
Skänkt av Rune Karlsson. Gammalt beprövat Buckfastarv från Rune Karlssons egna avelsarbete. Rune fäster stor vikt vid att ha lättskötta och snälla bin. Över medel i honungsskörd.
 
SK0916 =   .09 – RK0605 asp EAN06303  :   .06 – LH0465 has KH0354  :  
    .04 – LH0261 han KDK0004  :   .02 – LH9917 han UG99555    etc... 
 
SK0818 =   .08 – SK0610 asp LH0465  :   .06 – RK0413 asp UG02523  :  
    .04 – SK0223 asp SK0005  :   .02 – KDK0004 han UG99555    etc... 
Skänkt av Rune Karlsson. Samma som SK0814 fast med annan parning.
 
SK0919 =  imq .09 – KDK0609 han RA0602  :   .06 –  KDK05511 han HN0310  :  
    .05 – KDK04402 vdls PS017  :   .04 – KDK0302 han KDK0004    etc... 
Moder till SK0923 (KDK06009) är syster till Drönargivarna på Hanö 2007. Det bästa av 18 st samhällen på KDK:s depåbigård (Aludden) temprament 4; kakfasthet 4; svärmtröghet 5; fruktbarhet 5; kalkyngel 5; Honung 4; nosematesad utrensningstest 99% på timmar.
 
SK0820 =   .08 – EAN06303 strs ST339  :   .06 – EAN02321 vdls KEO04910  :  
    .02 – EA99731 strs UG9714  :   .99 – EA9807 strs LH9515    etc... 
Odlad av Egon Anderson. Samma som SK0816.
 
SK0721 =   .07 – SK0618 asp LH0465  :   .06 – SK0516 asp UG02523  :  
    .05 – PS022 strs PS672  :   .04 –  SS218 alr ST399    etc... 
Skänkt av Rune Karlsson. Samma som SK0808 fast med annan parning.
 
SK0822 =   .08 – SK0524 has RK0413  :   .05 – KB185 ieg × alr PS017  :  
    .03 – KB463 nex KB425  :   .01 – KB387 nex KB309    etc... 
Odlad av Anders Lundgren som drönargiv till Hasslö 2009. Seäven SK0803.
 
SK0923 =  imq .09 – KDK0609 han RA0602  :   .06 –  KDK05511 han HN0310  :  
    .05 – KDK04402 vdls PS017  :   .04 – KDK0302 han KDK0004    etc... 
Moder till SK0923 (KDK06009) är syster till Drönargivarna på Hanö 2007. Det bästa av 18 st samhällen på KDK:s depåbigård (Aludden) temprament 4; kakfasthet 4; svärmtröghet 5; fruktbarhet 5; kalkyngel 5; Honung 4; nosematesad utrensningstest 99% på timmar.
 
SK0824 =   .08 – LHJ06091 has RK0413  :   .06 – LH0465 asp UG02523  :  
    .04 – LH0261 han KDK0004  :   .02 – LH9917 han UG99555    etc... 
Skänkt av Peter Stenbring. LHJ06091 var en av systrarna som gick i parnings samhällena på Aspö 2008. Har visat sig vara produktiva trotts den något magra kustfloran och med bra temperament.
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Aspö island mating station (SE) , supplied by daughters  of  ...

 
EAN06303 =   .06 – EAN02321 vdls KEO04910  :   .02 – EA99731 strs UG9714  :  
    .99 – EA9807 strs LH9515  :   .98 – EA9703 nat Bxx98(EA)    etc... 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Hasslö island mating place (SE) , supplied by daughters  of  ...

 
KDK0609 =   .06 –  KDK05511 han HN0310  :   .05 – KDK04402 vdls PS017  :  
    .04 – KDK0302 han KDK0004  :   .03 – KDK0103 han KDK0102 
  (no more data)
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Ven island mating place (SE) , supplied by daughters  of  ...

 
EAN06603 =   .06 – PS605 ivq × vdls KEO04910  :   .04 – PS591 tun PS614  :  
    .03 –  PS672 strs UG9714  :   .00 –  PS014 tun PS028    etc... 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Vendelsö island mating place (SE) , supplied by daughters  of  ...

 
SK0524 =   .05 – KB185 ieg × alr PS017  :   .03 – KB463 nex KB425  :  
    .01 – KB387 nex KB309  :   .00 – KB199 nex KB232    etc... 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Styrsö island mating place (SE) , supplied by daughters  of  ...

 
KEO05914 =   .05 – KEO02906 has KDK0004  :   .02 – KEO01900 has KDK9711  :  
    .01 – SK0022 ven UG96563  :   .00 – EO496 valn EO687    etc... 
 

Color code and Abbreviations

Queens without information : EO415 KDK0103 KDK0102
Free matings at random : Bxx98(EA)
Queens from one strain, but mated by drones from another strain .
Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed.
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics
Queen and Drones result of a cross between two different lines : interesting to increase their resistance and qualities.
--- Breeders ---
AG:Anders Glob (DK)
EA:Egon Andersson (SE)
EO:Erik Österlund (SE)
HN:Hugo Nordh (SE)
HW:Hans Wellberg (SE)
IC:Ingvar Carlsson (SE)
KÅH:Kjell Hallberg (SE)
KB:Keld Brandstrup (DK)
KDK:Kristianstad Drottning Klubb (SE)
KEO:Kjell-Erik Ohlsson (SE)
KET:Karl-Erik Tedblad (SE)
LH-LHj:Leif Hjalmarsson (SE)
PS:Poul Erik Sørensen †2012 (DK)
RÅ:Roland Åström (SE)
RK:Rune Karlsson (SE)
SK:Skärva depot (SE)
SS:Svend Sejr (DK)
ST:Peter Stougård (DK)
UG:Ulf Gröhn †2012 (SE)
Ancestors
1× :344-13
1× :6-366
2× :B-344?
2× :Carnic99R
2× :Caucas98R
1× :EO415
1× :EO597
4× :Egypt94-1R
3× :KDK0103
5× :LH8711
2× :Sinop62R
Races — Do use them
A:anatolica
B:buckfast
C:carniolian
Cc:caucasica
E:lamarckii (Egyptian)
Mb:mellifera Bornholm (black-brown)
O:(EL) monticola Elgon
S:sahariensis
--- Importation mode ---
ieg :Eggs imported (brood comb)
ilv :Grafted larvae imported
imq :Laying queen imported
ivq :Virgin queen imported
--- Mating Places, etc ---
alr :Alrø island, Odder (DK)
asp :Aspö island (SE)
han :Hanö island (SE)
has :Hasslö island (SE)
ins :Instrumental insemination
nat :Free mated at random
nex :Nekselø island (DK)
run :Runnö island (SE)
strs :Styrsö island (SE)
tun :Tunø island (DK)
valn :Valen (Hjämaren lake) (SE)
vdls :Vendelsö island (SE)
ven :Ven island (SE)
[ List of recent updates ]
[ List of European Buckfast Breeders ] [ List of Buckfast Mating Stations ]
[ Home ] [ Multilingual Homage to Brother Adam ] [ Biblio ]