Breeder Icon
 or Photo
 or Stand Karl Kehrle Foundation Icon
Icône de la Fondation Karl Kehrlé Breeder code     MK 
Breeding group Marken
Stationsweg 22
NL-4451 HK - Heinkenszand
the Netherlands
Tel: +31(0)113-562476
email:
Web: http://www.buckfast.nl/

— Pedigree Season 2010 —

[ List of recent updates ]
[ Home ] [ List of European Buckfast Breeders ]
 
[ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ Other archives ]
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Buckfast Breeder No

 
B181(MKR) =   .07 – B137(MKR) ins B136(MKR)  :   .04 – B115(MKR) mrk B36(MKA)  :  
    .01 –  B61(MKW) mrk B32(TW)  :   .99 – B59(TW) mrk B4(PK)   etc... 
 
B40(MKR) =   .07 – B10(TR) mrk B19(MKK)  :   .05 – B18(TR) bal NO61(TR)  :  
    .03 – B105(TR) mrk B22(TR)  :   .01 – B153(TR) bal B92(TR)   etc... 
 
B26(MKK) =   .08 – KB027 nex KB050  :   .06 – KB223 nex KB266  :  
    .03 –  KB450 nex KB425  :   .02 – A082 nex KB068   etc... 
 
B41(MKK) =   .08 – ST114 mrk B10(TR)  :   .05 – ST608 alr PS017  :  
    .03 – ST610 alr ST369  :   .01 – B80(TW) ivq × alr KB096   etc... 
 
B50(MKK) =   .08 – B10(TR) bal B110(TR)  :   .05 – B18(TR) bal NO61(TR)  :  
    .03 – B105(TR) mrk B22(TR)  :   .01 – B153(TR) bal B92(TR)   etc... 
 
B93(MKV) =   .08 – B10(TR) bal B110(TR)  :   .05 – B18(TR) bal NO61(TR)  :  
    .03 – B105(TR) mrk B22(TR)  :   .01 – B153(TR) bal B92(TR)   etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Meda (Iranian) Breeder No

 
I43(MKV) =   .08 – I82(TR) mrk B10(TR)  :   .05 – I51(TR) bal NO61(TR)  :  
    .03 – I147(TR) bal B153(TR)  :   .01 – I43(TR) bal B92(TR)   etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Lamarckii (Egyptian) Breeder No

 
E106(MKR) =   .09 –  E87(MKR) ins GR33(MKR)  :   .06 – E119(MKR) ins I89(TR)  :  
   imq .02 – KB337 nex KB068  :   .00 – KB232 tun PS028   etc... 
 
E129(MKR) =   .09 –  E87(MKR) ins GR33(MKR)  :   .06 – E119(MKR) ins I89(TR)  :  
   imq .02 – KB337 nex KB068  :   .00 – KB232 tun PS028   etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Sicula, Sicily (IT) Breeder No

Si01(MKR) =  imq .10 – Sicul10Q × SiculDr 
  (pure sicula, Filicudi island (IT))
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Carniolian Breeder No

C01(MKR) =  imq .10 – CarnSlovQ(JSS) × CarnSlovDr(JSS) 
  (pure carnica, Jože Sever, Semič (SLO))
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Monticola Breeder No

 
M20(MKR) =  imq .09 – KB024 nex PS596  :  imq .09 – Nehru09Q × NehruDr 
  (pure monticola, Mount Nehru, Tanzania)
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Caucasica Breeder No

 
K43(MKK) =   .08 – K39(MKK) mrk B10(TR)  :   .06 – pure caucasica (thema) ivq × inmk KB081 
  (no more data)
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Cecropia macedonica Breeder No

 
C99(MKW) =   .08 – C02(MKR) mrk B10(TR)  :   .06 –  C30(MKR) mrk MG60(TR)  :  
    .04 – C24(MKR) mrk B36(MKA)  :  imq .03 –  C-9(HR) ave pure carnica   etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Meda (Iranian) Breeder No

 
I64(MKW) =   .08 – I82(TR) mrk B10(TR)  :   .05 – I51(TR) bal NO61(TR)  :  
    .03 – I147(TR) bal B153(TR)  :   .01 – I43(TR) bal B92(TR)   etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Primorsky Breeder No

 
P17(EdP) =   .08 – PReGrMx(EdP) nee MixP08(EdP)  :   .07 – PReGr(EdP) nee MixP07(EdP)  :  
    .06 – PRed(EdP) ins PGreen(EdP) 
  (no more data)
 
C39(EdP) =   .09 – SMR-Cmix(EdP) nee MixP09(EdP)  :   .07 – SMR-bees plus × Varr.Tol.Carnol.(Kirchain) 
  (Varr.tol. mix)
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Anatolica Breeder No

 
A01(MKV) =   .08 – A11(MKV) mrk B10(TR)  :  imq .06 – KB113 nex KB266  :  
    .04 – KB107 nex KB113  :   .02 – KB437 nex KB068   etc... 
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Sahariensis Breeder No

 
S590(TK) =   .09 –  S532(TK) hbg B351(CS)  :   .08 – S32(TK) ins D18(TK)  :  
    .07 – Erfoud07-1Q × ErfoudDr 
  (pure sahariensis, Erfoud)
Virgin queen imported from Thomas Kodym (AT) by the way of Magnus Menges (DE).
 
S48(TK) =   .09 –  S532(TK) hbg B351(CS)  :   .08 – S32(TK) ins D18(TK)  :  
    .07 – Erfoud07-1Q × ErfoudDr 
  (pure sahariensis, Erfoud)
Virgin queen imported from Thomas Kodym (AT) by the way of Magnus Menges (DE).
 
S35(MKR) =   .10 –  S590(TK) ivq × mrk B179(TR)  :   .09 –  S532(TK) hbg B351(CS)  :  
    .08 – S32(TK) ins D18(TK)  :   .07 – Erfoud07-1Q × ErfoudDr 
  (pure sahariensis, Erfoud)
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Marken island mating station (NL – Markermeer) , supplied by daughters of ...

 
B179(TR) =   .06 –  B93(TR) mrk MG60(TR)  :   .04 – NO61(TR) mrk I89(TR)  :  
(746q.)  imq .01 – NO638(PN) hbpn NO6238b(PN)  :   .00 –  NO6238b(PN) hbpn A39(PN)   etc... 
Supplied drones by 17 sister colonies, bred by Breeding group Marken (NL).
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Neeltje Jans island mating place (NL – North sea) , supplied by daughters of ...

 
    Primo09(EdP) No more data
Supplied drones by 4 nursing colonies.
ligne arc-en-ciel de séparation

– Drones, Leiden (NL) instrumental insemination, Bram de la Rie , supplied by daughters of ...

1st  strain:

 
B181(MKR) =   .07 – B137(MKR) ins B136(MKR)  :   .04 – B115(MKR) mrk B36(MKA)  :  
    .01 –  B61(MKW) mrk B32(TW)  :   .99 – B59(TW) mrk B4(PK)   etc... 
Supplied drones by 2 sister colonies, bred by Bram de la Rie (NL).

2d  strain:

 
B275(MKR) =   .05 – B29(MKR) mrk B40(MKW)  :   .03 –  B28(MKR) mrk KB337  :  
    .02 – B202(BL) mrk ST338  :   .00 – B202(BL) aml B175(TR)   etc... 
Supplied drones by 3 sister colonies.

3th  strain:

 
GR33(MKR) =   .08 –  GR44(MKK) nee SMR-Cmix(EdP)  :  imq .07 – GR1(PN) mrk B19(MKK)  :  
   imq .06 – Gr.R.mountain06Q × Gr.R.mountainDr 
  (pure Graf Rein mountain)
Supplied drones by 4 sister colonies, bred by Bram de la Rie (NL).
 
ligne arc-en-ciel de séparation

  ... used as below

× B179(TR) : B181(MKR), B40(MKR), B26(MKK), B41(MKK), B50(MKK), B93(MKV), I43(MKV), E106(MKR), E129(MKR), Si01(MKR), C01(MKR), M20(MKR), K43(MKK), C99(MKW), I64(MKW), P17(EdP), C39(EdP), A01(MKV), S590(TK), S48(TK).
× Primo09(EdP) : B93(MKV).
× B181(MKR) : E106(MKR), E129(MKR).
× B275(MKR) : E106(MKR), E129(MKR).
× GR33(MKR) : S35(MKR).
 
ligne arc-en-ciel de séparation

– Comments of Breeding group Marken ...

Teeltverslag 2010

Dit is het tiende jaar en ook het tiende teeltverslag van Teeltgroep Marken.

Het voorjaar van 2010 was bijzonder koud. De ontwikkeling van de darrenvolken kwam dan ook traag op gang. Een gevolg hiervan was dat de koninginnenteelt voor de meeste leden van onze groep dan ook later begon dan normaal.
De eerste darrenvolken werden eind mei naar Marken gebracht. Een koude wind uit noordelijke richting, pal achter de dijk, was op ons station vaak goed te voelen.

In 2010 zijn op het eiland 17 grote darrenvolken geplaatst.
Aangezien de meeste volken met volle bakken koolzaadhoning op het eiland werden geplaatst (elk met zo’n 45 kg) hoefden wij niet direct met het voeren van de darrenvolken te beginnen.
De dracht op het eiland Marken stelt eigenlijk niets voor. De volken kunnen alleen wat stuifmeel verzamelen.
Als de darrenvolken niet goed in de honing zitten doet de koningin absoluut niets aan het beleggen van de darrenraat. Elke week voeren met een 1:1 suikeroplossing is dan de enige remedie om de koningin hiertoe te bewegen. Door het voeren met een suikeroplossing blijft de koningin steeds nieuw darrenbroed aanzetten.

Het aantal ingezonden bevruchtingskastjes is dit jaar 746 stuks geweest, iets minder dan in 2009. Echter, niet het aantal kastjes is voor ons belangrijk, maar de kwaliteit van een goede bevruchting.
Niets is zo erg om na al het voorbereidende werk en reizen, te moeten bemerken, dat de koningin al na een aantal weken weer omgewisseld moet worden omdat ze niet voldoende is bevrucht.
We proberen per doorgang (periode van ca. 3 weken) dan ook niet meer dan zo’n 170 volkjes te plaatsen. Het bevruchtingspercentage was redelijk. Gemiddeld over het gehele seizoen gemeten lag het percentage voor de Marken-leden iets boven de 83%. Het is jammer dat niet alle telers die Marken bezoeken hun resultaat aan ons doorgeven, anders konden we het totaal gemiddelde resultaat bekend maken.

Vooruitblik Teelt 2011

Elk jaar overleggen we in onze groep wat we teelttechnisch willen bereiken, wat we teelttechnisch willen veranderen en voor welk materiaal moederszijde de darren passend moeten zijn.
Op de eerste plaats vinden wij het belangrijk dat we materiaal nemen dat we ook kennen. Nieuw onbeproefd materiaal is naar onze mening niet geschikt voor ons bevruchtingsstation.
Voor 2011 hebben we dan ook ons oog laten vallen op een zeer vitale darrenlijn. Het wordt de B181(MKR) (MKR181). Deze lijn is al meerdere jaren geobserveerd door ons lid Abraham de la Rie. De eigenschappen van deze bij is dus goed bekend.

B181(MKR) = .07 - B137(MKR) inmk B136(MKR)

Deze darrenlijn is oorspronkelijk afkomstig van een dertigtal, in 1997 geˆØmporteerde, onbevruchte koninginnen. Zij zijn destijds op Marken bevrucht met de KB202 welke twee jaar als darrenlijn heeft gefunctioneerd. De prima eigenschappen van deze bijen zijn ons bekend en de lijn is geschikt voor alle aanparingsmogelijkheden. (de MKR181 stamt af van de laatste Sinop-import van Broeder Adam uit 1986).
Genetisch stabiel materiaal brengt grote voordelen om ook nieuw materiaal weer aan te paren. De MKR181 is een relatief donkere koningin met donkere nazaten, waar ook weer bepaalde eigenschappen aan vast zitten. De donkere bijen zijn in de regel bijvoorbeeld robuuster dan de gele.

Wat we in een bijenvolk zien is niet altijd erfelijk. Door omstandigheden van buitenaf, zoals drachtaanbod, kan het gedrag en het wel en wee van het volk veranderen.
Zo kunnen zwermtrage volken plots, tijdens een periode van slecht weer, gaan zwermen. Andere volken van dezelfde afkomst die dit niet doen en ook nog 10 kg. zomerhoning halen (terwijl de andere volken helemaal niets in de honingkamer brengen) dat zijn dan de interessantste.
Maar als het overal honingt en de volken allemaal even sterk zijn, hoe vind je dan de beste?

Daarom ook voorzichtig met goudgele koninginnen en zongele bijen ! Dan gaat het om schoonheid !
Zachtaardig en donker mag ook. Maar welke kleur de bijen ook hebben, uniformiteit, dus alle bijen dezelfde kleur, is voor de teelt heel belangrijk. Net zo belangrijk als een goed gesloten broednest, het niet aanzetten van zwermdoppen en een excellent goed poetsgedrag tot een keuze behoort.

We hebben inmiddels veel top-materiaal gezien en proberen voor onszelf de lat elk jaar weer wat hoger te leggen.

De Teeltgroep Marken gaat dit seizoen investeren in 20 uniforme kunststof Dadant kasten. Wij zijn van mening onze volken in dit soort kasten een optimale huisvesting op Marken te bieden. Andere voordelen zijn: een uniform voersysteem, ramen/bakken onderling uitwisselbaar en alleen deze kasten worden ingezet voor plaatsing van darrenvolken op Marken. Het is de bedoeling dat elk groepslid straks twee uitstekende darrenvolken naar Marken brengt en hiermee zal bijdragen aan een optimale bevruchting van een kleine duizend koninginnen.

Wat Piet Verkooijen in ons vorige teeltverslag al schreef: Voor de bevruchtingsstations is het wenselijk om maar ëën darrenlijn per jaar te gebruiken en zodanig te overleggen met elkaar, dat er voldoende onverwant materiaal op de verschillende stations beschikbaar is.
Voor de KI is het vooral belangrijk dat men het aantal darrenlijnen beperkt en vooral gebruik maakt van al bestaande darrenlijnen en het nieuwe materiaal bewaart voor de eilanden. Met KI wordt hier natuurlijk bedoeld de inseminatie acties voor de telers en niet de inspanningen om nieuw materiaal te integreren in de buckfastteelt.

Dit jaar gaan we het met z’n allen weer beter doen! Wij hopen op mooi weer en een goede teelt in 2011.

Pierre de Koning
Teeltcoordinator Buckfastgroep Marken

Color code and Abbreviations

Queens without information : {pure caucasica (thema)} {pure carnica} PRed(EdP) PGreen(EdP)
Queens from one strain, but mated by drones from another strain .
Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed.
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics
Queen and/or Drones have unknown exact origin : that makes unable to find their real status.
--- Breeders ---
BL:Teeltgroep Buckland (NL)
CB:Cor Boot (NL)
CS:Christian Salau (DE)
EP:Ed Pieterse †2010 (NL)
HR:Hans Røy (DK)
KB:Keld Brandstrup (DK)
MKA:Aad Wolvers (NL)
MKK:Pierre de Koning (NL)
MKR:Bram de la Rie (NL)
MKV:Piet Verkooijen (NL)
MKW:Ton Woud (NL)
PK:Pierre de Koning (NL)
PN:Horst Preissl &   Johannes Neuburger (AT)
PS:Poul Erik Sørensen (DK)
ST:Peter Stougård (DK)
TK:Thomas Kodym (AT)
TR:Thomas Rueppel (DE)
TW:Ton Woud (NL)
Ancestors
1× :6-366A
1× :Ankar02R
1× :CarnSlovQ(JSS)
2× :Egypt94-2R
3× :Erfoud07-1Q
1× :Gr.R.mountain06Q
1× :Maced02Q
1× :NO6294R
1× :Nehru09Q
3× :Old_Lady
1× :PRed(EdP)
1× :SMR-bees plus
1× :Sicul10Q
1× :Sinop62R
1× :Sinop96R
2× :SinopEgg86R
2× :Takab93aR
1× :pure caucasica (thema)
Races — Do use them
:unknown origin
A:anatolica
B:buckfast
C:carniolian
Cc:caucasica
D:cecropia macedonica
E:lamarckii (Egyptian)
GR:???
I:meda (Iranian)
M:monticola
MG:Margret's hive No 5
NO:N°62
OL:Old Lady
P:primorsky
S:sahariensis
Si:sicula, Sicily (IT)
--- Importation mode ---
ieg :Eggs imported (brood comb)
imq :Laying queen imported
ivq :Virgin queen imported
--- Mating Places, etc ---
alr :Alrø island, Odder (DK)
aml :Ameland island (NL – Friesland)
ave :Avernakø island (DK)
bal :Baltrum island (DE)
hbg :Hausberg mountain (DE)
hbpn :Preissl–Neuburger mountain (AT)
inez :Instrumental insemination (DE)
inmk :Instrumental insemination (NL)
ins :Instrumental insemination
intk :Instrumental insemination (AT)
mrk :Marken peninsula (NL)
nee :Neeltje Jans island (NL)
nex :Nekselø island (DK)
tun :Tunø island (DK)
[ List of recent updates ]
[ List of European Buckfast Breeders ] [ List of Buckfast Mating Stations ]
[ Home ] [ Multilingual Homage to Brother Adam ] [ Biblio ]